21 січня – Міжнародний день обіймів;140 років від дня народження Володимира Олександровича Сінклера (1879-1945), українського військового діяча, генерала-поручика; 22 січня – День Соборності та Свободи України;100 років тому (1919) Директорія Української Народної Республіки проголосила на Софіївській площі в Києві Акт злуки всіх українстких земель (західних і східних)в єдину соборну Українську Державу; 23 січня –175 років від дня народження Михайла Федоровича Комарова (1844-1913), українського бібліографа, лексикографа, літературознавця, перекладача; 90 років від дня народження Філарета (у миру – Михайло Антонович Данисенко, народився 1929), Святійшого Патріарха Київської і всієї Руси-України; 24 січня – 140 років від дня народження Станіслава Пилиповича Людкевича (1879-1979), українського композитора, музикознавця, фольклориста; 110 років від дня народження Михайла Івановича Їжакевича (1909-1975), українського композитора; 100 років тому (1919) голова Ради народних міністрів УНР В. Чехівський підписав Закон про заснуванняв Києві Головної книжкової палати, сьогодні це – державна наукова «Книжкова палата України» 25 січня – День Св. Мучениці Тетяни; 260 років від дня народження Роберта Бернса (1759-1796), британського поета, фольклориста; 145 років від дня народження Вільяма Сомерсета Моема (1874-1965), англійського письменника, драматурга, критика; 26 січня – Міжнародний день митних служб; 27 січня – Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту;180 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839-1884), українського етнографа, фольклориста, поета, автора слів Гімну України; 28 січня – у 1992 році Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор як Державний прапор України; 135 років від народження Якова Оскаровича Парнаса (1884-1949), українського біохіміка; 29 січня – День пам`яті героїв Крут; 210 років від дня народження Василя Продана (1809-1882), українського громадського та православного церковного діяча Буковини4 30 січня – 100 років тому (1919) вийшов наказ Міністерства народної освіти УНР щодо викладання українською мовою предметів у вищій, середній і нижчій школах, а також у школах і на курсах для дорослих;185 років від дня народження Володимира Боніфаиійовича Антоновича (1834-1908), українського історика, археолога, етногафа, археографа;
Головна. Новини
Про бібліотеку
Історична довідка
Правила користування
Порядок обслуговування користувачів
Керівництво
Структурні підрозділи (відділи)
Діяльність бібліотеки
Плани роботи
Пункт доступу громадян
Календар подій
Контакти
Новини освіти
Освіта України у ЗМІ
Освіта Львівщини у ЗМІ
Ресурси
Каталоги і картотеки
Генеральний абетковий каталог
Читацький абетковий каталог
Систематичний каталог
Систематична педагогічна картотека
Періодичні видання
Електронний каталог
Імідж-каталог
Інтернет-ресурси
Словники
Пошукові системи, електронні бібліотеки
Освітянські бібліотеки Львівщини
Видавництва психолого-педагогічної літератури
Книга Вголос = Voicebook
Про наш проект
Аудіо-презентації книг
Аудіо-композиції на теми творів
Послуги
Індексування за УДК
Бібліотечному фахівцю
Електронна доставка документів
Доступ до публічної інформації
Діяльність
Інформаційна діяльність
Календар знаменних дат
Книжково-журнальні виставки
Віртуальні виставки
Видатні педагоги України
Сценарії
Календар подій
Журнал "Колосок"
Газета "Колосочок"
Бібліографічна діяльність
Рекомендаційні списки літератури
Бібліографічні покажчики
Бібліографічні огляди
Каталоги виставок
Реферування журналу "Педагогічна думка"
Медіаосвіта
Інформаційна сторінка
Методична діяльність
Методичні рекомендації
Підвищення кваліфікації та проф. самоосвіта
Культурно-мистецькі заходи
Проекти
Пізнаємо Львів: пам'ятки історії та культури
Пізнаємо Україну: пам'ятки історії та культури
Творчість наших користувачів
Спорт Галичини: історичний календар
Відкриті дані
Нормативна та правова база
Організаційні документи
Статут
Фінансова звітність
Реєстр відкритих даних
Бюджет
Кошторис
Штатний розпис
Державні закупівлі
Додаток до річного плану закупівель
Зворотній зв'язок

Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека"

центр інформаційного та комунікативного забезпечення потреб в освіті і самоосвіті, в профорієнтації, в духовному, емоційному, естетичному розвитку педагогічних працівників.

 

Календар подій

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

altУчителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 7 - 13 травня 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

 

Іноземні мови

Буренко Валентина. Основні аспекти формування ключових життєвих компетентностей учнів на уроках іноземної мови [Текст] / В. Буренко // Іноземні мови в шк. України - 2018. - № 2. - С. 2 - 9. - Продовження. Початок див. № 1, 2018 р.

Стаття продовжує подавати перелік та характеристику ключових життєвих компетентностей, які мають формуватися на уроках іноземної мови у 8-му (1 - 21) та 9-му класах (1 - 20).

Веселка Оксана. Our future life. Choosing future profession [Текст]: англ.. мова: 10-й кл. / О. Веселка // Іноземні мови в шк. України. - 2018. - № 2. - С. 16 - 23.

Урок розроблений, записаний та розміщений для використання в системі дистанційного навчання Moodle, адаптованої під центр дистанційної освіти «Джерело» (м. Київ). Його мета: поповнювати словниковий запас учнів; покращити сприймання аудіо/відео без субтитрів і скриптів; удосконалювати навички усного мовлення, аудіювання, читання та письма; потренувати навички роботи з інформацією, висловлення власних думок іноземною мовою; поглиблювати знання з теми «Робоче життя. Обираємо майбутню професію». Методи навчання: словесний (розповідь, пояснення); наочний (таблиці, схеми, відео, презентація); демонстративний (асоціація, проекти); частково-пошуковий (асоціація, проекти). Інтерактивні методи навчання: мозкова атака, проблемно-пошукове завдання, асоціації, коло ідей, логічне мереживо, альтернатива, перегляд відео сюжету, вибіркове читання. Форми, методи та прийоми роботи: індивідуальна, фронтальна, робота з мультимедійними засобами.

Дем’янюк Л. В. Розвиток здібностей учнів до самоосвіти на уроках [Текст] / Л. В. Дем’янюк // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10 - 11. - С. 26 - 46.

У статті розкриваються теоретичні засади формування здібностей учнів до самоосвіти на уроках та розглядається практична реалізація формування здібностей учнів до самоосвіти на уроках. Дається обґрунтування методичних умов організації самостійної роботи учнів як самоосвітньої пізнавальної діяльності, методичні рекомендації стосовно впровадження самоосвітньої діяльності на уроках.

Денисенко Світлана. Загальношкільний квест «English world» [Текст]: англ.. мова: 1-4 кл. / С. Денисенко // Іноземні мова в шк. України. - 2018. - № 2. - С. 45 - 50.

Відповідно до особливостей розвитку пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку, їхньої поведінки, емоційно-вольової та мотиваційної сфер, однією з ефективних форм роботи, що формують позитивну мотивацію в учнів до ІМ, є загальношкільний квест. Він дає змогу в ігровій формі активізувати розумову діяльність, створюючи спеціальні умови для виконання завдань, формувати стійкий інтерес учнів до вивчення ІМ, активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності (реальних предметів, фотографій, малюнків тощо). Запропонований план-конспект позакласного заходу відповідає шкільним програмам, може бути реалізований під час тижня іноземних мов у школі. Розроблений загально шкільний квест розрахований на учнів початкової школи (1-4 класи) в ролі активних учасників, пропонує залучення учнів середньої школи, батьків учнів до його створення.

Дойлідова І. Г. Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови засобами мультимедіа [Текст] / І. Г. Дойлідова // Англ. мова та літ: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10 - 11. - С. 3-7. - Бібліогр.: 8 назв.

У статті розкрито можливості використання мультимедійних технологій як запоруки підвищення якості вивчення англійської мови і визначено доцільність використання мультимедіа у процесі викладання англійської мови. Визначено та обґрунтовано ефективність використання сучасних технологій викладання англійської мови.

Кравченко І. В. Готуємося до екзамену: як написати твір англійською мовою [Текст] / І. М. Кравченко // Англ.. мова та літ: наук.-метод. журн. - 2018. - № 12. - С. 8 - 13. - Бібліогр.: 7 назв.

Будь-який екзамен з іноземної мови (ЗНО, Міжнародні екзамени ILTS, TOEFL) мають на меті перевірити рівень володіння мовою учнем в основних видах діяльності: читання, усне мовлення, писемне мовлення та аудіювання.  Відгуки молодих людей, які складали мовні тести, дають можливість зробити висновки, що завдання з писемного мовлення викликає найбільші труднощі. Це, насамперед, пов’язане з тим , що випускники не мають чіткого уявлення щодо типу письмових робіт та певних особливостей і вимог щоло їхнього написання. Саме, поради та методичні рекомендації, що є відповідями на ці питання, описуються у цій статті.

Маліченко О. А., Араліна В. А., Гарбузяк Т. В. Застосування інформаційно-комунікативних технологій під час навчання англомовного спілкування [Текст] / О. А. Маліченко, В. А. Араліна, Т. В. Гарбузяк // Англ.. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10 - 11. - С. 8 - 13. - Бібліогр.: 21 назва.

У статті обґрунтовано актуальність застосування інформаційно-комунікативних технологій учнями під час навчання англомовного спілкування. Окремо розглянуто різні напрямки та приклади їх використання.

Мунтян С. І. Мультимедіа в класі [Текст] / С. І. Мунтян // Англ.. мова та літ.: наук.метод. журн. - 2018. - № 10 - 11. - с. 14 - 17. - Бібліогр.: 7 назв.

У статті розглянуто навчальні можливості використання засобів мультимедіа для створення ситуації успіху та підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.

Тесля К. В. Застосування ІКТ у навчанні англомовної комунікації учнів 1-4 класів [Текст] / К. В. Тесля // Англ.. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10 - 11. - С. 48 - 51. - Бібліогр.: 10 назв.

У статті розглянуто особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мовив початковій школі, наведено приклади їх використання.

Шарапа Н. В. Ефективність наративних методів у навчанні англійської мови в старших класах [Текст] / Н. В. Шарапа // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10 - 11. - С. 61 - 66. - Бібліогр.: 7 назв.

Стаття присвячена наративним методам як інноваційним формам навчання іноземної мови. Розглянуто точки зору українських та зарубіжних учителів щодо ефективності використання наративного підходу у навчанні, наведено приклади завдань, проаналізовано переваги і обмеження методів.

Історія

Гладченко О. М., Волкова Л. М. Турнір за темою «Українська революція 1917-1921 рр.» [Текст] / О. М. Гладченко, Л. М. Волкова // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10 - 11. - С. 39 - 46.

Мета тематичного заходу: поглибити та узагальнити знання студентської молоді про події Української революції 1917-1921 рр., вшанувати традиції боротьби за незалежність і соборність України та військову звитягу захисників рідної землі, творців національної державності, розвивати логічне та історичне мислення, активізувати пізнавальну діяльність учнів (студентів), формувати в них стійкі групи компетентностей під час занять в історичному гуртку. У турнірі-вікторині беруть участь чотири команди. Кожна команда колективно готує запитання для інших команд на задану тему. Турнір-вікторина поєднує особливості вікторини (питання, пізнавальні завдання) і турніру (команди по черзі атакують і обороняються).

Грінченко В. Г. Ключові ідеї навчальних проектів [Текст] / В. Г. Грінченко // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10-11. - С. 18 - 25. - Бібліогр.: 10 назв.

Нині метод проектів сприймають як інноваційну педагогічну технологію, прогресивну методику навчання та розвитку учнів. Вміння використовувати метод проектів вважають показником високої кваліфікації вчителя, окрема і вчителя історії. У публікації за проблемно-хронологічним принципом подано ключові ідеї навчальних проектів магістрантів, які охоплюють матеріал 6-9-х класів і можуть становити інтерес під час вивчення історії в основній школі.

Коляда Ігор. Київська держава (Русь-Україна) за перших князів [Текст]: історія України: 7 кл. / І. Коляда // Історія в рідній шк. - 2018. - № 4. - С. 10 - 14.

Пропонована розробка уроку має такі цільові завдання: охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику князів Аскольда і Діра, Олега, Ігоря; з’ясувати походження назви «Русь»; розкрити зміст понять «полюддя», «протодержава», «печеніги»; формувати навички самостійної роботи на уроці, сприяти розвиткові критичного мислення учнів; розвивати вміння формулювати висновки щодо діяльності історичних осіб; виховувати почуття любові до минулого свого народу. За типом уроку - це комбінований урок.

Коляда Ігор, Петриченко Микола. Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. [Текст]: історія України: 8 кл. / І. Коляда, М. Петриненко // Історія в рідній шк. - 2018. - № 4. - С. 15 - 21.

Пропонується розробка уроку з історії України у 8 класі. Матеріали цього уроку формують уявлення про політику гетьмана Богдана Хмельницького та його та його сподвижників, вчать користуватись картою, визначають основні напрямки бойових дій національно-визвольної війни, розкривають зміст понять «національно-визвольна війна», «Гетьман», подають дати початку бойових дій Національно-визвольної війни, розвивають в учнів критичне мислення, імператив компаративістики, розвивають вміння і навички узагальнювати і порівнювати, аргументовно доводити свої думки, виховують в учнів інтерес до історії.

Коляда Ігор, Татко Денис. Культура Галицько-Волинської держави у другій пополовині ХІ-ХІІІ ст. [Текст]: історія України: 7 кл. / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній шк. - 2018. - № 4. - С. 22 - 29.

Матеріали цього уроку мають на меті охарактеризувати особливості розвитку матеріальної і духовної культури Галицько-Волинської держави у другій половині 11 - 13 століть. Цільові завдання уроку: проаналізувати візантійський вплив на формування культури Галицько-Волинської держави; визначити особливості галицько-волинського літописання; охарактеризувати розвиток освіти в Галицько-Волинській державі; дослідити характерні особливості формування волинської та галицької архітектурних шкіл; закріпити зміст понять «літопис», «фреска», «ікона», «собор»; закріпити уміння та навички складати порівняльно-тематичні таблиці  та схеми, узагальнювати та порівнювати, аргументовано доводити свою думку; формувати дбайливе та бережне ставлення до пам’ятників культури, етнічну, релігійну та культурну толерантність; естетичні почуття.

Трудове навчання

Бакала І. М. Лепбук як засіб творчого розвитку та самовираження учня » [Текст] / І. М. Бакала // Труд. навчання в шк. - 2018. - № 7. - С. 28-31.

Для формування в учнів ключових компетентностей під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності та самообслуговування». У зв’язку з цим перед педагогами стоїть завдання пошуку нових нестандартних форм взаємодії з учнями. Одним із таких перспективних методів є лепбук. Лепбук - це книга чи папка будь-якої форми та з будь-якої теми, укладеними в неї оформленими в оригінальний спосіб різноманітними міні-книжечками, віконечками, малюнками, іграми. Ця книжка-папка формату А4 у складеному вигляді та формату А3 у розкритому. Автор наводить етапи технології створення лепбука та основні його вимоги до нього.

Візінська В. В. Дидактичні можливості використання декоративної іграшки «Їжачок» [Текст] / В. В. Візінська // Труд. навчання в шк. - 2018. - № 7. - С. 24-27.

У статті увазі читачів пропонується один з об’єктів інтерактивного навчання учнів - декоративну іграшку «Їжачок». Виготовити їжачка на уроках трудового навчання можна з різних матеріалів та різними техніками. Його можна створити з тканини, фетру, флісу, шкіри, в’язальних ниток, шерсті техніками пошиття, в’язання, валяння та ін. У таблиці автор наводить технологічну послідовність виготовлення декоративної іграшки «Їжачок» з фетру.

Профорук О. Ю. Корпус для флешки [Текст] / О. Ю.  Профорук // Труд. навчання в шк.. - 2018. - № 7. - С. 9-19.

Автор пропонує календарно-тематичний план, розрахований на 8 навчальних годин. За бажанням можна збільшити або зменшити пропоновану кількість годин на виконання проекту. Для виготовлення флешки потрібна якісна деревина, напилки, лобзик, електричний дриль тощо. У статті автор наводить технологічну картку для виготовлення корпусу флешки.

Хатько Л. І. Поради з безпеки майбутньому кухарю [Текст]: інтегрований проект з трудового навчання, основ здоров’я й образотворчого мистецтва / Л. І. Хатько, Д. М. Крамаренко // Труд. навчання в шк.. - 2018. - № 7. - С. 2-9.

 Інтерактивні методи навчання - запорука якісної освіти. Одночасно вони є навчальними ресурсами у формуванні ключових компететностей учнів. Саме тому в авторів з’явилася ідея створення випереджувального інтегрованого проекту з трудового навчання, основ здоров’я й образотворчого мистецтва «Поради з безпеки майбутньому кухарю». Мета проекту: дати учням можливість самовиразитися під час виконання творчих і мистецьких завдань, сприяти розвитку в них ключових компетентностей. До участі в проекті залучено учнів 5-7 класів, які вивчають усі ці предмети.

Підготували бібліографи: Северин О. П., Туркало О. М. 

Нам цікаво : які книги Ви читаєте: