6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) ; 90 років від дня народження Віктора Івановича Трефілова (1930–2001), українського фізика, матеріалознавця ; 7 серпня – 150 років від дня народження Осипа Петровича Куриласа (1870–1951), українського живописця, графіка ; 110 років від дня народження Віри Лисенко [справж. – Лесик (1910–1975)], української письменниці (Канада) ; 100 років від дня народження Степана Пилиповича Бевзенка (1920–2005), українського мовознавця, педагога ; 8 серпня – День військ зв’язку ; 140 років від дня народження Володимира Петровича Левинського (1880–1953), українського вченого, філософа, публіциста, редактора, журналіста, громадсько-політичного діяча ; 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу ; День працівників ветеринарної медицини ; День будівельника ; 190 років від дня народження Пармена Петровича Забелло [справж. – Забіла (1830–1917)], українського скульптора ; 130 років від дня народження Михайла Євдокимовича Івченка (1890–1939), українського письменника, прозаїка, журналіста, літературознавця ; 90 років від дня народження Віктора Григоровича Бар’яхтара (1930), українського вченого-фізика ; 10 серпня – 130 років від дня народження Макара Олександровича Кушніра (1890–1951), українського журналіста, громадсько-політичного діяча ;
Головна. Новини
Про бібліотеку
Історична довідка
Правила користування
Порядок обслуговування користувачів
Керівництво
Структурні підрозділи (відділи)
Діяльність бібліотеки
Плани роботи
Пункт доступу громадян
Календар подій
Контакти
Новини освіти
Освіта України у ЗМІ
Освіта Львівщини у ЗМІ
Ресурси
Каталоги і картотеки
Генеральний абетковий каталог
Читацький абетковий каталог
Систематичний каталог
Систематична педагогічна картотека
Періодичні видання
Імідж-каталог
Інтернет-ресурси
Словники
Пошукові системи, електронні бібліотеки
Освітянські бібліотеки Львівщини
Видавництва психолого-педагогічної літератури
Книга Вголос = Voicebook
Про наш проект
Аудіо-презентації книг
Аудіо-композиції на теми творів
Аудіо-композиції про видатних людей
Читаємо дітям
Послуги
Індексування за УДК
Бібліотечному фахівцю
Електронна доставка документів
Доступ до публічної інформації
Знайомтесь: нові книги
Діяльність
Інформаційна діяльність
Календар знаменних дат
Книжково-журнальні виставки
Віртуальні виставки
Видатні педагоги України
Сценарії
Календар подій
Журнал "Колосок"
Газета "Колосочок"
Бібліографічна діяльність
Рекомендаційні списки літератури
Бібліографічні покажчики
Бібліографічні огляди
Каталоги виставок
Реферування журналу "Педагогічна думка"
Медіаосвіта
Інформаційна сторінка
Методична діяльність
Методичні рекомендації
Підвищення кваліфікації та проф. самоосвіта
Культурно-мистецькі заходи
Проекти
Пізнаємо Львів: пам'ятки історії та культури
Пізнаємо Україну: пам'ятки історії та культури
Творчість наших користувачів
Спорт Галичини: історичний календар
Відкриті дані
Нормативна та правова база
Організаційні документи
Статут
Фінансова звітність
Реєстр відкритих даних
Бюджет
Кошторис
Штатний розпис
Державні закупівлі
Додаток до річного плану закупівель
Електронна доставка документів
Зворотній зв'язок

Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека"

центр інформаційного та комунікативного забезпечення потреб в освіті і самоосвіті, в профорієнтації, в духовному, емоційному, естетичному розвитку педагогічних працівників.

 

Календар подій

Інформаційна сторінка - педагогам-дошкільникам

alt

Пропонуємо ознайомитись з оглядом статті Юлії Рібцун «Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку» (Рібцун Юлія. Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку [Текст] / Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. – 2018. - № 1. – С. 12 – 16).

 

 

 

Для розвитку ігрової діяльності дітям необхідні певні умови, особливо тим, які мають порушення мовленнєвого розвитку (ПМР). Педагог, який працює з такими дошкільнятами, організовуючи ту чи іншу гру, має враховувати  вікові та індивідуальні психофізичні, мовленнєві особливості та можливості вихованців, щоб успішно розв’язувати коригувально-розвивальні, навчально-виховні та пропедевтичні завдання. У пригоді стануть подані в статті методичні поради.

У логопедичній роботі широко застосовуються  різні види ігор, серед них дві основні групи - ігри з правилами та творчі.

Ігри з правилами. Види ігор з правилами

  • Ігри з предметами;
  • Дидактичні ігри (з іграшками, настільно-друковані, музично-дидактичні, сенсорні, інтелектуальні, комп’ютерні, ігри-подорожі, ігри-передбачення);
  • Рухливі ігри (ігри різної рухливості, ігри-естафети тощо).

Завдання мовленнєвого розвитку в іграх з правилами.

Фонетико-фонематичний рівень

Спрямування уваги дітей на звукоскладову будову слів. Автоматизація правильної звуковимови. Диференціація голосних і приголосних звуків за акустико-артикуляційними ознаками (твердість - м’якість, дзвінкість - глухість, місце, спосіб творення. Закріплення навичок елементарного звукового та складового аналізу.

Лексико-граматичний рівень

Збагачення словникового запасу дітей шляхом уживання контекстуально зумовлених лексичних узагальнень на матеріалі різних частин мови (іменник, прикметників, прикметників).Розширення розуміння та вживання антонімічних, синонімічних, багатозначних значень слів на позначення різних частин мови Уточнення вміння використовувати різні граматичні категорії (роду, числа, відмінка).

Зв’язне мовлення

 Будова різних за синтаксичною конструкцією речень (простих, складносурядних, складнопідрядних).  Складання описових зв’язних розповідей за сюжетними картинками (однією або серією). Складання розповідей за ігровою ситуацією, з опорою на запропоновані слова, з власного досвіду. Переказ запропонованого знайомого чи незнайомого тексту з опорою на наочність.

Види творчих ігор

  •  Режисерські ігри;
  • Сюжетно-рольові ігри (сімейні, побутову, суспільні, загальної тематики);
  • Конструкторсько-будівельні ігри;
  • Ігри-драматизації та інсценівки.

Завдання мовленнєвого розвитку в творчих іграх

Удосконалення імітаційної складової мовлення з використанням інтонаційних виражальних засобів (сила, темп, ритм, паузація, логічний наголос). Закріплення навичок чіткого та фонетичного правильного мовлення. Збагачення словникового запасу шляхом засвоєння контекстуально зумовлених лексичних узагальнень іменників, прикметників і дієслів, вживання слів емоційно-експресивного забарвлення. Удосконалення вміння граматично правильно здійснювати словозміну і словотворення Створення того чи іншого образу із залученням емоційно-вольової та рухової сфер, мовленнєвої діяльності. Розв’язування проблемних ситуацій шляхом обміну думками, обговорення.

У статті подаються приклади авторських ігор за правилами та творчі ігри.

.Матеріали підготувала Оксана Северин

Нам цікаво : які книги Ви читаєте: