25 лютого – 170 років від дня народження Володимира Григоровича Барвінського (1850–1883), українського письменника, публіциста, видавця, юриста, громадсько-культурного діяча; 120 років від дня народження Олексія Володимировича Квасницького (1900–1989), українського вченого-фізіолога, винахідника, педагога; 27 лютого – 110 років від дня народження Федора Михайловича Потушняка (1910–1960), українського письменника, етнографа, археолога, педагога; 28 лютого – 140 років від дня народження Мартіроса Сергійовича Сар’яна (1880–1972), вірменського живописця, графіка, театрального художника; 130 років від дня народження Осипа-Романа Йосафатовича Сорохтея (1890–1941), українського живописця, графіка, педагога; 125 років від дня народження Михайла Федоровича Матчака (1895–1958), українського громадсько-політичного діяча, публіциста, видавця; 125 років від дня народження Вадима Вадимовича Лазаркевича (1895-1963), болгарського художника-ілюстратора; 50 років від дня народження Лемоні Снікета (Деніеля Хендлера) (1970), американського казкаря, прозаїка, журналіста; 29 лютого – 60 років від дня народження Віктора Борисовича Васильчука (1960), українського казкаря, прозаїка, поета.
Головна. Новини
About the library
Historical Background
Terms of Use
The order of service users
Administration
Sections
Activities library
Плани роботи
Citizens access point
Календар подій
Контакти
Education news
Education in Ukraine in the media
Education Lviv region in the media
Ресурси
Catalogs and filing
General alphabetical catalog
Readers' alphabetical catalog
Systematic catalog
Systematic educational card file
Periodicals
Electronic catalog
Image Directory
Інтернет-ресурси
Словники
Пошукові системи, електронні бібліотеки
Освітянські бібліотеки Львівщини
Видавництва психолого-педагогічної літератури
Книга Вголос = Voicebook
Про наш проект
Аудіо-презентації книг
Аудіо-композиції на теми творів
Аудіо-композиції про видатних людей
Читаємо дітям
Послуги
Indexing by UDC/LBC
Бібліотечному фахівцю
Електронна доставка документів
Доступ до публічної інформації
Знайомтесь: нові книги
Діяльність
Information activities
Calendar of dates
Books and journals exhibition
Virtual exhibitions
Outstanding teachers Ukraine
Scripts
Calendar of Events
Journal "Kolosok"
Newspaper "Kolosochok"
Bibliographic activity
Reference lists of literature
Bibliographic Indices
Bibliographic reviews
Catalogues exhibitions
Abstracting journal "Pedagogical Thought"
Media Education
Інформаційна сторінка
Methodical activity
Methodical recommendations
Education and professional self
Cultural events
Проекти
Пізнаємо Львів: пам'ятки історії та культури
Пізнаємо Україну: пам'ятки історії та культури
Творчість наших користувачів
Спорт Галичини: історичний календар
Відкриті дані
Нормативна та правова база
Організаційні документи
Статут
Фінансова звітність
Реєстр відкритих даних
Бюджет
Кошторис
Штатний розпис
Державні закупівлі
Додаток до річного плану закупівель
Електронна доставка документів
Contact Us

Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека"

центр інформаційного та комунікативного забезпечення потреб в освіті і самоосвіті, в профорієнтації, в духовному, емоційному, естетичному розвитку педагогічних працівників.

 

Календар подій

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

There are no translations available.

altУчителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 2-8 вересня 2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній  школі»

 

             Українська мова та література

Галига, В. О. Повні й неповні речення [Текст] : 8 клас / В. О. Галига // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2019. - N 19/20/21. - С. 20-23.

Опубліковано конспект уроку української мови для 8 класу. Мета заходу (урок вивчення нового матеріалу): ознайомити школярів з поняттями про повне й неповне речення, дослідити, за яких умов у неповних реченнях ставлять тире; розвивати навички аналізу мовного матеріалу, розширювати словниковий запас школярів; виховувати пізнавальний інтерес на основі культурологічних цінностей. Обладнання до навчального заходу: мультимедійна дошка, маршрути уроку.

Дем'янчук, Г. М. Михайло Коцюбинський "Дорогою ціною" [Текст] : 8 клас / Г. М. Дем'янчук // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2019. - N 19/20/21. - С. 24-27. - Бібліогр.: 4 назви.

У журналі вміщено матеріали розробки навчального заходу з української літератури для 8-го класу за повістю «Дорогою ціною» видатного українського письменника, громадського діяча Михайла Михайловича Коцюбинського (1864-1913). Форми, прийоми і методи роботи: словникова робота, бесіда, літературний полілог, творча майстерня, проблемні запитання, графосхема, робота в групах, інформаційне гроно. За формою навчальний захід є бінарним дослідженням з елементами перформансу.

Кизименко, О. М. Стежками Пантелеймона Куліша (до 200-річчя від дня народження) [Текст] : урок-інтерв'ю / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2019. - N 19/20/21. - С. 32-37. - Бібліогр.: 17 назв.

Подано конспект навчального заходу за життєтворчістю українського письменника, етнографа, фольклориста, мовознавця, перекладача, редактора, видавця, філософа історії Пантелеймона Куліша (1819-1897). Типологічно навчальний захід є уроком формування вмінь і навичок, застосування здобутих знань. Мета уроку: ознайомити школярів із життям і творчістю П. Куліша; розвивати культуру усного і писемного мовлення; виховувати інтерес до спадщини видатного митця, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів українського письменника.   

      Маслянчук, Т. І. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль [Текст] : 6 клас / Т. І. Маслянчук // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2019. - N 19/20/21. - С. 16-19.

 Висвітлюються матеріали розробки уроку української мови для 6-го класу. На уроці використовуються такі методи, прийоми і форми роботи як робота в групах, валеохвилинка, спостереження над мовним матеріалом, коментар учителя, творче конструювання, творче завдання, лінгвістична гра. Типологічно поданий навчальний захід є уроком засвоєння нових знань (формування мовної компетентності). Засоби навчання під час уроку: мультимедійна дошка, дидактичний матеріал, слайди, підручник. 

Математика

Хомета Світлана Підмножина. Операції над множинами [Текст]: розробка уроку алгебри. 10-й клас, профільний рівень / С. Хомета // Математика. - 2019. - № 15. - С. 34-40.

Автор пропонує розробку уроку, на якому учні формують знання про підмножини певної множини, про операції над множинами; навчаються за допомогою діаграм Ейлера-Венна ілюструвати операції над множинами; розвивати логічне й абстрактне мислення; виховувати культуру математичного запису та мови. Автор також наводить різні способи задання множин.

Цуренко Сергій Степенева функція [Текст]: багатоваріантні різнорівневі однотипні вправи. 10-й клас / С. Цуренко // Математика. - 2019. - № 15. - С. 9-18.

У статті автор подає розроблену нову методичну технологію складання тексту однотипних багатоваріантних задач, що дає змогу за допомогою умови однієї задачі : 1) збільшити кількість використаних однотипних задач у десятки разів; 2) забезпечити кожного учня класу окремим варіантом під час написання самостійної або контрольної роботи й прогнозувати відповіді до кожного варіанту; 3) задавати додому контрольні роботи; 4) залучити до перевірки правильності розв’язання однотипних задач учнів класу тощо.

Якименко Ольга Classtime and Математика [Текст]: розробка уроку з геометрії. 10-й клас, профільний рівень / О. Яименко // Математика. - 2019. - № 15. - С. 18-34.

Пропонована вчителям розробка - огляд сучасного онлайн-сервісу Classtime, який можна використовувати для підвищення ефективності як уроку загалом, так і його  окремих етапів. Автор дає поради з власного досвіду щодо застосування Classtime під час вивчення теореми про три перпендикуляри. Автор подає завдання для окремих груп та задачі з розвязками.

Іноземні мови

Вахненко Олена. Landscapes and Landmarks [Текст]: англ. мова: 11 кл. / О. Вахненко // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 4. - С. 25 - 28.

Пропонується розробка відкритого уроку англійської мови (11 клас). Тип уроку - урок практичного застосування умінь та навичок англомовного спілкування, інтерактивний, комбінований. Очікувані результати: оволодіння учнями практичного усного і писемного мовлення в обсязі теми, набуття  практичного досвіду вживання самостійно засвоєної лексики в процесі монологічного та діалогічного мовлення в ситуаціях наближених до реальних, уміння сприймати усні  репліки, звернення вчителя  (співрозмовника) та доречно реагувати на них, аргументувати власну думку, аналізувати та критично оцінювати інформацію. Зміст уроку: взаємодія  усно: групова вправа «ідентифікація слів і їх дефініцій» (бліц опитування), обговорення ситуативних питань; взаємодія письмово: групові вправи тестового характеру; дослідження медіа: перегляд  (прослуховування), обговорення, аналіз автентичного відео «My country».

Каруцяк Світлана. Формування предметних компетентностей на уроках англійської мови в 1-2 класах [Текст] / С. Каруцяк // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 4. - С. 42 - 49.

Нові реалії вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю. Реформування освіти передбачає відновлення змісту навчання з орієнтацією на «Ключові компетентності». У статті розглядаються питання створення оптимальних умов для формування предметних компетентностей на початковому етапі вивчення англійської мови, вдосконалення методики проведення уроку в 1-2 класах. Авторка пропонує добір найбільш ефективних засобів, методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності, які, на її думку, є важливими чинниками успішного формування предметних і ключових компетентностей. молодших школярів.

Коросько Т. А. У лікаря. Здоровий спосіб життя. Активізація лексичних одиниць теми [Текст]: 7 кл. / Т. А. Коросько // Англ. мова та література. - 2019. - № 22/24. - С. 68 - 70.

Пропонується конспект уроку англійської мови (7 клас). Мета уроку - удосконалювати навички вживання лексичних одиниць теми; практикувати учнів в діалогічному та монологічному мовленні; формувати  навички письма; поглибити знання учнів про здоровий спосіб життя; виховувати культуру спілкування; доброзичливе ставлення до співрозмовника; усвідомлення необхідності  вживання англійської мови.

Мурашовська Алла. Сучасний англомовний світ Канади, Австралії, Нової Зеландії [Текст]: англ.. мова: 10 кл. / А. Мушаровська // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 4. - С. 17 - 19.

Подається розробка відкритого уроку англійської мови у 10-му класі. Очікукувані результати уроку: учні зможуть конкретно вживати лексичний матеріал з теми; працювати в групі та в парі; шукати та узагальнювати інформацію про англомовні країни, використовуючи різноманітні джерела. Форма проведення уроку - урок -навчальна конференція.

Географія

Бочко І. І., Бочко М. І. План-конспект вступного уроку на тему «Географія в сучасному світі» [Текст]: 11 кл. / І. І. Бочко, М. І. Бочко // Географія та економіка в рідній шк. - 2019. - № 7/8. - С. 2527. _ Бібліогр.: 4 назви.

Мета: поглибити знання учнів про роль географії в сучасному світі; навчити їх називати  об’єкт дослідження та структурні компоненти географії, поянювати значення «геосхема»; розділяти рівні геосистем; визначати  причини та наслідки природних і суспільних процесів; висловлювати судження щодо пізнавальної та конструктивної ролі географії; удосконалювати вміння і навички використання знань в нестандартній ситуації; сприяти формуванню умінь, розвитку творчого мислення; приймати рішення і робити вибір.

Коробкова Я. С. Кліматична карта. Регіональні відмінності клімату» Відкритий конкурсний урок на тему «Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта . Регіональні відмінності клімату» [Текст]: 8 кл. / Я. С. Коробкова // Географія та економіка в рідній шк. - 2019. - № 7/8. - С. 14 - 16.

Урок розроблено на засадах педагогіки партнерства, де учитель виступає не джерелом знань, а фасилітатором, що спрямовує  пізнавальну діяльність учнів на формування у них ключових та предметних компетентностей. Цю розробку можна назвати поєднанням інтеракції та ІКТ. Крім розумового інтелекту урок орієнтує і на формування емоційного інтелекту, що є невід’ємною частиною сучасної освіти. Предметні компетентності: картографічна, краєзнавча, вміння розв’язувати  географічні задачі. Наскрізні змістові лінії: громадянська відповідальність, здров’я і безпека. Методи та прийоми, що використовуються на уроці: частково-пошуковий, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, бейн-стормінг, веббінг, географічні задачі, вправи «Австралійський дощ», «Пазли», прийоми «Перегони», «Географічний батл», «Створення ситуації успіху», «Час підручника», рефлексія.

Токолова Н. А. Шкільна географія: місце і значення в загальній картині вибору предметів для ЗНО [Текст] / Н. А. Токолова // Географія та економіка в рідній шк. - 2019. - № 7/8. - С. 8 - 11.

У статті ставиться завдання проаналізувати значення географії як шкільного предмета для абітурієнтів і дослідити регіональні відмінності участі у ЗНО з географії та результативності складання тесту.

Підготували бібліографи: Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Нам цікаво : які книги Ви читаєте: