25 лютого – 170 років від дня народження Володимира Григоровича Барвінського (1850–1883), українського письменника, публіциста, видавця, юриста, громадсько-культурного діяча; 120 років від дня народження Олексія Володимировича Квасницького (1900–1989), українського вченого-фізіолога, винахідника, педагога; 27 лютого – 110 років від дня народження Федора Михайловича Потушняка (1910–1960), українського письменника, етнографа, археолога, педагога; 28 лютого – 140 років від дня народження Мартіроса Сергійовича Сар’яна (1880–1972), вірменського живописця, графіка, театрального художника; 130 років від дня народження Осипа-Романа Йосафатовича Сорохтея (1890–1941), українського живописця, графіка, педагога; 125 років від дня народження Михайла Федоровича Матчака (1895–1958), українського громадсько-політичного діяча, публіциста, видавця; 125 років від дня народження Вадима Вадимовича Лазаркевича (1895-1963), болгарського художника-ілюстратора; 50 років від дня народження Лемоні Снікета (Деніеля Хендлера) (1970), американського казкаря, прозаїка, журналіста; 29 лютого – 60 років від дня народження Віктора Борисовича Васильчука (1960), українського казкаря, прозаїка, поета.
Головна. Новини
About the library
Historical Background
Terms of Use
The order of service users
Administration
Sections
Activities library
Плани роботи
Citizens access point
Календар подій
Контакти
Education news
Education in Ukraine in the media
Education Lviv region in the media
Ресурси
Catalogs and filing
General alphabetical catalog
Readers' alphabetical catalog
Systematic catalog
Systematic educational card file
Periodicals
Electronic catalog
Image Directory
Інтернет-ресурси
Словники
Пошукові системи, електронні бібліотеки
Освітянські бібліотеки Львівщини
Видавництва психолого-педагогічної літератури
Книга Вголос = Voicebook
Про наш проект
Аудіо-презентації книг
Аудіо-композиції на теми творів
Аудіо-композиції про видатних людей
Читаємо дітям
Послуги
Indexing by UDC/LBC
Бібліотечному фахівцю
Електронна доставка документів
Доступ до публічної інформації
Знайомтесь: нові книги
Діяльність
Information activities
Calendar of dates
Books and journals exhibition
Virtual exhibitions
Outstanding teachers Ukraine
Scripts
Calendar of Events
Journal "Kolosok"
Newspaper "Kolosochok"
Bibliographic activity
Reference lists of literature
Bibliographic Indices
Bibliographic reviews
Catalogues exhibitions
Abstracting journal "Pedagogical Thought"
Media Education
Інформаційна сторінка
Methodical activity
Methodical recommendations
Education and professional self
Cultural events
Проекти
Пізнаємо Львів: пам'ятки історії та культури
Пізнаємо Україну: пам'ятки історії та культури
Творчість наших користувачів
Спорт Галичини: історичний календар
Відкриті дані
Нормативна та правова база
Організаційні документи
Статут
Фінансова звітність
Реєстр відкритих даних
Бюджет
Кошторис
Штатний розпис
Державні закупівлі
Додаток до річного плану закупівель
Електронна доставка документів
Contact Us

Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека"

центр інформаційного та комунікативного забезпечення потреб в освіті і самоосвіті, в профорієнтації, в духовному, емоційному, естетичному розвитку педагогічних працівників.

 

Календар подій

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

There are no translations available.

altУчителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури (22 -28 лип. 2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

 

Зарубіжна  література

Бринь, Г. П. Написання реферату за романом Стендаля "Червоне і чорне" [Текст] : 10-й клас / Г. П. Бринь // Зарубіжна література в школі. - 2019. - N 11/12. - С. 70-71.

         Опубліковано розробку навчального заходу із зарубіжної літератури за твором Стендаля «Червоне і чорне». Мета заходу: удосконалювати вміння школярів опрацьовувати наукові та науково-популярні джерела як додаткові джерела інформації; проаналізувати зразки рефератів щодо їхнього змісту, графічного та композиційного оформлення; звернути увагу на дотримання вимог до підготовки реферату; розвивати культуру мовлення та творчі здібності; формувати найкращі риси людської особистості. За типом начальний захід є уроком розвитку мовлення.

Коновалова, М. В. Два уроки за творчістю Дж. Д. Селінджера [Текст] : 10-й клас / М. В. Коновалова // Зарубіжна література в школі. - 2019. - N 11/12. - С. 62-68.

Вміщено конспекти двоїх навачльних заходів із зарубіжної літератури для 10-го класу за творчістю всесвітньо відомого американського письменника Джерома Девіда Селінджера (1919-2010). Упродовж уроків використовуються такі форми, методи і прийоми навчання як: вступне слово вчителя, словникова робота, творча робота у групах (складання таблиці «Символіка імен персонажів роману Дж. Д. Селінджера «Ловець у житті»), переказ учнями окремих епізодів роману, повідомлення учнів, інтерактивна вправа «Мікрофон», бесіда «Суперечності характеру головного героя».

Пшенична, С. А. Застосування прийому ТРВЗ "Дерево рішень" для вивчення оповідання Дж. Олдріджа "Останній дюйм" [Текст] : 7-й клас / С. А. Пшеничеа // Зарубіжна література в школі. - 2019. - N 11/12. - С. 2-16.

         Чільне місце у педагогіці нині посідає створена 1946 року вченим-дослідником та письменником-фантастом Генріхом Альтшуллером Теорія розв’язання  винахідницьких завдань (далі - ТРВЗ). Основне завдання ТРВЗ - навчити школяра розв’язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Іншими словами ця навчальна технологія покликана розвивати системне мислення дитини та її творчі здібності. Детальніше суть технології розкривається у поданій публікації з відповідною змістовою базою у вигляді матеріалів конспекту уроку для 7-го класу за твором "Останній дюйм" відомого письменника і громадського діяча, аватора понад 30-ти книг Джеймса Олдріджа.

Хімія

Грабовий Андрій. Навчальний хімічний експеримент як засіб реалізації наскрізних змістових ліній шкільного курсу хімії [Текст] / А. Грабовий // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 3. - С. 14 - 17.

Стаття присвячена проблемі пошуку засобів реалізації змістових ліній у шкільному курсі хімії. У статті описується дослідження, мета якого полягає у висвітленні теоретико-методичних засад використання навчального хімічного експерименту як засобу реалізації наскрізних змістових ліній шкільного курсу хімії. Розкривається зміст змістових ліній та роль хімічного експерименту в їх реалізації.

ВеличкоЛюдмила. Багатоманітність органічних речовин і їхні взаємозв’язки [Текст] / Л. Величко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 3. - С. 9 - 11. - Бібліогр.: в кінці ст..

У статті розкрито теоретичний зміст питання навчальної програми з хімії про багатоманітність і генетичні зв’язки органічних сполук, викладено методичні рекомендації щодо реалізації цих питань у навчальному  процесі.

Староста Володимир. Навчальні завдання з теми: «Оксисен і кисень» [Текст] / В. Староста // Біологія і хімія р рідній шк. - 2019. - № 3. - С. 11 - 13.

Вивчення хімії, як і інших предметів, неможливо без виконання широкого спектра навчальних завдань (запитань, вправ, задач) з різною метою (мотивація, закріплення, систематизація, контроль, пошук інформації тощо) на різних етапах уроку, у різних організаційних формах (фронтальний, груповий, індивідуальній діяльності). На думку автора, важливим є як розв’язування, так і ретельний аналіз його результатів, пошуку і використаних даних для складання завдань. Такий підхід сприяє всебічному розвитку учня, вчить критичного мислення. У статті розглядаються деякі приклади таких завдань під час вивчення Оксисену та кисню.

Харченко О. В. Компетентнісно орієнтовані завдання з хімії у старшій школі [Текст] / О. В. Харченко // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 13/14. - С. 5 - 12.

Модернізація освіти на підставі компетентнісного підходу зумовлює нові  вимоги до наповнення змісту уроку. Головною метою компетентнісно орієнтованого уроку є розвиток в учнів здатності використовувати отримані знання, вміння самостійно їх набувати, брати активну участь у навчанні. Особливо це актуально для старшокласників, які мають бути готовими до успішної діяльності в суспільному житті, до подальшого особистісного розвитку. У статті наводяться приклади компетентнісно орієнтовані завдання з хімії для самостійної роботи учнів.

Біологія

Байкова Л. Д. Роль хімії та біології у формуванні здорового харчування [Текст] / Л. Д. Байкова // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 19/21. - С. 7 - 10.

Запропонований захід розрахований для учнів 7-11 класів, допоможе зорієнтувати учнів на практичне сприйняття предметів. Може використовуватися під час факультативних занять, у дослідницьких секціях тощо. Мета: ознайомити учнів із основними вимогами до раціонального харчування, розглянути наслідки неякісного харчування, з’ясувати фактори, що негативно впливають на здоров’я людини, визначити основні правила харчування і використання їх у формуванні правильної харчової поведінки; навчити дослідним шляхом визначати корисність продуктів харчування, норми раціонального харчування для різновікових груп; виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я.

Боднар Наталка. Тема уроку: «Опора і рух. Види скелета. Способи пересування тварин» [Текст] / Н. Боднар // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 3. - С. 20 - 21.

Пропонується методична розробка уроку біології. Його мета:  сформувати  загальні уявлення про опорно-рухові системи безхребетних тварин і види скелетів тварин; розглянути способи пересування  тварин і типи симетрії їхнього тіла; розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи та спостережливість; виховувати культуру ведення дискусії. Тип уроку - засвоєння нових знань.

Ващенко Лідія. Моніторинг  рівнів сформованості  предметної біологічної компетентності учнів [Текст] / Л. Ващенко // Біологія  і хімія в рідній шк. - 2019. - № 3. - С. 31 - 36. - Бібліогр.: 11 назв.

У статті представлено комплексну педагогічну модель моніторингу рівнів сформованості предметної біологічної компетентності учнів старшої профільної школи. Запропоновано структурно-функціональну модель, яка  складається з двох підсистем, що відтворюють порядок організації моніторингу та структуру предметних біологічних компетентностей. Така цілсність дає змогу  осмислити багатовекторність процесу моніторингу. Окрім тогою обґрунтовано значення внутрішньошкільного моніторингу в сучасній шкільній освіті, здійснюваного за ініціативи самого навчального закладу, що полягає в можливості використання його результатів у межах конкретного навчального закладу з метою поліпшення навчальних досягнень школярів, планування подальшої діяльності школи.

Кудря В. М. Урок-проект за темою «Значення покритонасінних рослин для здоров’я людини. Рослини-антиоксиданти» [Текст]: 6 кл. / В. М. Кудря // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 19/21. - С. 77 - 79.

Запропоновано сучасний урок біології (6 клас). Тип уроку - узагальнюючий. Метод: проектна та дослідницька діяльність учнів. Колективно-інформаційно-практичний проект. Реалізації проекту передувала екскурсія в природу та спілкування з медичними працівниками. Мета уроку-проекту - дати поняття про радіаційне забруднення довкілля; встановити взаємозв’язок  між трьома поняттями «радіація», «покритонасінні», «здоров’я»; довести, що деякі  рослини - рятівники від радіації і багатьох недуг; підвищити компетентності учнів щодо здоров’я людини; розвиток критичного мислення, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розробити засоби захисту від радіації. Компетентності: вміння вчитися впродовж життя, володіння  українською мовою, природничо-наукові, здоров’язбережувальні, соціокультурні.

Підготували Вадим Ковпак, Оксана Северин (відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи) 

Нам цікаво : які книги Ви читаєте: